Rzecznik praw dziecka przeciwny likwidacji wydziałów rodzinnych

W ocenie rzecznika praw dziecka Marka Michalaka rozważana poprzez ministerstwo sprawiedliwości rezygnacja z obligatoryjności istnienia wydziałów ds. rodzinnych i nieletnich w sądach rejonowych budzi niepokój o zapewnienie odpowiedniej ochrony…

Drugi paszport tylko na dwa lata

Osoby często podróżujące między państwami pozostającymi w złych stosunkach mogą się ubiegać o uzyskanie drugiego paszportu. Utraci pan swoją ważność Platforma Obywatelska dwóch latach.

Nowe struktury ministerstw mają zapewnić oszczędności

W ramach ministerstwa możliwe będzie tworzenie odrębnych zespołów organizacyjnych do poszczególnych spraw bądź ich łączenie, w zależności odkąd potrzeb urzędu.

Komentarz redakcji: Bez litości dla kata

Za ścianą słyszymy podniesione głosy – dzieje się coś złego czy to
zwykła rodzinna sprzeczka? Mama w sklepie ciągnie za rękę krzyczącego
malca – czy owo już gwałt, czy zaledwie brak cierpliwości?

Za przemoc w domu – na bruk

rebelia w walce o prawa ofiar przemocy domowej. Jej sprawca zostanie wyrzucony z mieszkania jeszcze przed wyrokiem skazującym. Nawet wtedy, gdy jest właścicielem lokalu.

Działki za 10% jeszcze tylko przez 18 miesięcy

Właściciele domów i garaży wybudowanych na
działkach w użytkowaniu wieczystym jeszcze poprzez 18 miesięcy mogą
korzystać z 90-proc. zniżek przy wykupie działek.

Wojewoda ma prawo zwołania sesji rady gminy

W przypadku braku przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego wojewoda
będzie mógł zwołać sesję rady gminy. Musi owo nastąpić w ciągu 30 dni odkąd
dnia przyjęcia rezygnacji ze stanowiska lub odwołania.

Dziecko zagrożone przemocą będzie zabrane z domu

zatrudniony socjalny będzie mógł zabrać potomek z domu i umieścić je w rodzinie zastępczej lub placówce wychowawczej. W ciągu 24 godzin zawiadomi o tym sąd, który oceni jego decyzję.

Zadania publiczne także dla organizacji pozarządowych

legislatywa ułatwił organizacjom pozarządowym zdobywanie dotacji na realizację wspólnych zadań z samorządami.

Świadczenie usług na rzecz gminy pozbawia mandatu

Wójt nie może powierzyć radnemu swojej gminy wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Podpisanie takiej umowy skutkuje wygaśnięciem mandatu radnego.

Strona 5 182 z 5 187« Pierwsza...5 1805 1815 1825 1835 184...Ostatnia »