Rząd za wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty w formie praktyk zawodowych

Umożliwienie fizjoterapeutom wykonywania zawodu w ramach praktyki zawodowej zakłada plan nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, który we wtorek przyjął rząd.
Strona 1 z 11